Wat zijn de kosten

van een uitvaart?

Transparant, eerlijk en integer

Bij vanBetekenis Uitvaartzorg hebben we de kosten van een uitvaart een stuk transparanter gemaakt. Wij vertellen u wat onze dienstverlening kost en we vertellen u wat de rest kost. En aan die ‘rest’ verdienen we dan niets. Dat betekent dan dat de ‘rest’ tegen onze inkoopprijzen geleverd wordt. Dat scheelt!

 

Echt inzicht

vanBetekenis wil zich graag laten voorstaan op financiële transparantie en eerlijkheid. Daarom laten we graag zien hoe je de verschillende onderdelen terug kunt vinden op de uiteindelijke uitvaartnota. Het uitgangspunt is daarbij dat je naast ons aannametarief van € 2175,- alles tegen kostprijs op de uitvaartnota zult terugvinden.

Let wel, lang niet alle genoemde onderdelen in deze lijst, zullen op jouw situatie van toepassing zijn. En er zullen locaties en situaties zijn waarbij de prijzen afwijken. Daarom geven we hieronder een voorbeeld van een gemiddelde crematie en een gemiddelde begrafenis. Dan heb je in elk geval een goede richtlijn.

Wij zijn aangesloten bij het platform Eerlijkeuitvaarten.nl.

Voorbeeld kosten

Voor het voorbeeld gaan we uit van iemand die thuis is overleden en een thuisopbaring krijgt. We versturen 50 rouwkaarten en plaatsen een advertentie in een lokale krant. Er komen ca 75 mensen naar de afscheidsplechtigheid en nadien drinken we 2 x koffie, thee, fris en serveren we er koek en cake bij. Er is geen condoleance vooraf, alleen achteraf.

Mooie Tabel met 3 Kolommen
Crematie Begrafenis
BASISKOSTEN
Aannametarief €2175,- €2175,-
Kosten aangifte overlijden €16,60 €16,60
OPBARING
Laatste verzorging €210,- €210,-
Kist massief naaldhout €273,- €273,-
Depotkosten (transport, opslag kist) €30,- €30,-
Huur opbaarmaterialen €150,- €150,-
KENNISGEVING
Rouwkaarten 50x €207,- €207,-
Rouwzegels €54,50 €54,50
Verzendsets 2x €7,50 €7,50
Advertentie lokaal €250,- €250,-
PLECHTIGHEID, CREMATIE, CONDOLEANCE
Staatsierit €198,- €198,-
Wachttijd chauffeur €75,-
Crematoriumkosten 2x 45 minuten €1680,-
Ruimte plechtigheid €500,-
Begraafkosten €850,-
Locatie condoleance €150,-
Consumpties 75 x €7,50 €562,50 €562,50
Condoleanceboek en foto op de kist €35,- €35,-
TOTAAL €5849,10 €5744,10

Crematie

Basis kosten

Aannametarief – €2175,-

Kosten aangifte van overlijden – €16,60,-

Opbaring

Laatste verzorging – €210,-

Kist massief naaldhout – €273,-

Depotkosten (transport, opslag kist) – €30,-

Huur opbaarmateriaal – €150,-

Kennisgeving

Rouwkaarten 50x – €207,-

Rouwzegels – €54,50

Verzendsets 2x – €7,50

Advertentie lokaal – €250-

Plechtigheid, crematie, condoleance

Staatsierit – €198,-

Crematoriumkosten 2x 45 minuten – €1680,-

Consumpties 75 x €7,50 – €562,50,-

Condoleanceboek en foto op de kist– €35,-

Totaal – €5849,10

Begraven

Basis kosten

Aannametarief – €2175,-

Kosten aangifte van overlijden – €16,60,-

Opbaring

Laatste verzorging – €210,-

Kist massief naaldhout – €273,-

Depotkosten (transport, opslag kist) – €30,-

Huur opbaarmateriaal – €150,-

Kennisgeving

Rouwkaarten 50x – €207,-

Rouwzegels – €54,50

Verzendsets 2x – €7,50

Advertentie lokaal – €250-

Plechtigheid, crematie, condoleance

Staatsierit – €198,-

Wachttijd chauffeur – €75,-

Ruimte plechtigheid– €500,-

Begraafkosten – €850,-

Locatie condoleance– €150,-

Consumpties 75 x €7,50 – €562,50,-

Condoleanceboek en foto op de kist– €35,-

Totaal – €5744,10

Noot bij opbaren
Als je ergens anders wilt opbaren, bespaar je de kosten van de huur van de opbaarmaterialen. Je krijgt meestal echter wel te maken met een extra overbrenging. En natuurlijk de kosten van de locatie van opbaren.

 

Noot bij begraven
De kosten van het graf zelf en de vergunningskosten voor het plaatsen van een steen, zijn hierin niet meegenomen. Deze kosten plus de begraafkosten brengt een gemeente doorgaans rechtstreeks bij de nabestaanden in rekening.

Als er een grafkelder moet komen moet je rekening houden met een extra kostenpost van € 1200 tot € 1600. Daarnaast vragen de meeste gemeentes ook nog geld voor een vergunning voor het plaatsen van de kelder. Houd hierbij ook rekening met € 250 tot € 500.

 

Let op het volgende

Bovengenoemde kosten zijn richtbedragen en volledig afhankelijk van welke locaties er gekozen worden. Maar het zijn wel de bedragen zoals die het vaakst op onze uitvaartnota’s voorkomen.

In een voorbespreking met een van onze uitvaartverzorgers kunnen we vrij precies vaststellen welke begroting bij jouw wensen zou horen.

Dit kost mijn uitvaart

Vanaf oktober 2024 kun je op de website www.ditkostmijnuitvaart.nl zelf nauwkeurig berekenen wat jouw uitvaart zou kosten. Een volledig ingevuld account levert bovendien nog een voordeel van € 250,- op (korting op het aannametarief).