Digitale erfenis

Digitale erfenis

Een digitale erfenis verwijst naar de digitale bezittingen en online aanwezigheid van een persoon die is overleden. In de moderne samenleving hebben veel mensen een aanzienlijke digitale voetafdruk achtergelaten, bestaande uit online accounts, sociale media-profielen, e-mails, digitale foto’s en video’s, financiële accounts en andere online activa.

Na het overlijden van iemand is het belangrijk om na te denken over wat er met hun digitale erfenis moet gebeuren. Hier zijn enkele stappen en overwegingen die kunnen helpen:

  • Inventariseer digitale activa: Identificeer en maak een lijst van alle online accounts, wachtwoorden en digitale bezittingen van de overledene.
  • Digitale wilsverklaring: Sommige landen hebben wetten die bepalen wat er met digitale bezittingen gebeurt na overlijden. De overledene kan ook een digitale wilsverklaring achterlaten waarin hun voorkeuren staan voor het beheer van hun online accounts.
  • Contact opnemen met online dienstverleners: Neem contact op met de betreffende online dienstverleners (bijv. sociale media platforms, e-mailproviders, cloudopslagdiensten) om te vragen naar hun beleid en procedures met betrekking tot het beëindigen, overdragen of behouden van accounts van overleden gebruikers.
  • Online herdenkingsprofielen: Sommige sociale media platforms bieden de mogelijkheid om een profiel om te zetten in een herdenkingsstatus, waarbij het profiel niet langer actief is maar wel zichtbaar blijft voor vrienden en familieleden.
  • Wachtwoorden en toegang: Als nabestaande moet je wellicht toegang hebben tot de accounts van de overledene om ze te beheren. Dit kan ethische en juridische kwesties met zich meebrengen, afhankelijk van de wetten in jouw rechtsgebied en de gebruiksvoorwaarden van de online diensten.
  • Digitale nalatenschapsplanning: Mensen kunnen overwegen om in hun testament of wilsverklaring instructies op te nemen met betrekking tot hun digitale erfenis, zoals wie toegang heeft tot welke accounts en hoe ze moeten worden beheerd.
  • Dataopslag: Als er waardevolle digitale bezittingen zijn, zoals foto’s, video’s of belangrijke documenten, is het belangrijk om na te denken over hoe deze veilig kunnen worden bewaard.
  • Professionele hulp: In sommige gevallen kan het raadplegen van een juridisch expert of een estate planner handig zijn om ervoor te zorgen dat de digitale erfenis op de juiste manier wordt behandeld.

 

Onze professionele partner bij alle digitale vraagstukken waar je als nabestaanden tegenaan kunt lopen is Ditital Life Legacy. Zij kunnen helpen bij het toegankelijk maken van telefoon of tablet, toegankelijk maken van computer en laptop en het herstellen van gegevensdragers.

Bekijk Digital Life Legacy